Serveis gos i gat


A VetsGironella/Avià i a VetsNavàs disposem de les instal·lacions necessàries perquè el nostre equip veterinari i auxiliar pugui desenvolupar la seva feina de forma precisa i sinèrgica entre les diferents disciplines que oferim.

SERVEI D'ANESTÈSIA

L’objectiu del servei és minimitzar el risc, l’estrès i el dolor dels nostres pacients, fent la seva estada als nostres centres el més agradable possible.

Els millors protocols antiàlgics (contra el dolor) són curosament aplicats en qualsevol animals que és sotmès a cirurgies a vetsGironella i a vetsNavàs
Aquest servei, en medicina veterinària, no només és necessari per procediments quirúrgics, sinó també en procediments diagnòstics.

Abans de qualsevol procediment es programa una avaluació preanestèsica, realitzant una exploració física del pacient que ens permet determinar el protocol anestèsic més adequat pel pacient i pel tipus de procediment a realitzar.

Els pacients anestesiats es monitoritzen durant el procediment a través d’una sèrie de paràmetres fisiològics mitjançant pulsioximetria i quan es considera necessari amb electrocardiografia/pressió arterial, també durant la recuperació anestèsica.

SERVEI DE CIRURGIA DE TEIXITS TOUS

El nostre quiròfan està completament equipat per oferir un servei de qualiat i disposem d’anestèsia de gasos, equips d’infussió, electrobisturí, concentrador d’oxigen i pulsioximetria entre altres. Els pacients estan monitoritzats de forma contínua assegurant la millor anestèsia i analgèsia possible.

Les àrees quirúrgiques desenvolupades són:

 • Cirurgia abdominal
 • Cirurgia urogenital
 • Cirurgia del coll, nas i oïda
 • Cirurgia de vies respiratòries altes
 • Cirurgia oncològica
 • Cirurgia reconstructiva

Les cirurgies programades es realitzen de dilluns a divendres, sempre amb una visita preoperatòria prèvia per a revaluar el pacient i d’aquesta manera assegurar-nos que entrarà a quiròfan en les condicions més òptimes possibles.

Les cirurgies d'urgències són ateses quan és necessari i quan l’animal no pot esperar.

DERMATOLOGIA

El Servei de Dermatologia està dedicat al diagnòstic i tractament de totes les malalties de la pell, pèl, orelles i ungles de gossos i gats.

Sovint els problemes cutanis en gossos i gats són malalties cròniques que malmeten la qualitat de vida dels qui la pateixen. El nostre objectiu principal en tot moment és assolir la màxima qualitat de vida dels nostres pacients.

Les tècniques diagnòstiques o terapèutiques específiques que podem dur a terme són:

 • Presa de mostres cutànies, com ara raspats, citologies cutànies i òtiques i tricoscòpia (observació de pèls depilats al microscopi).
 • Presa de mostres per al cultiu bacteriològic o micològic.
 • Diagnòstic al·lergològic a través de protocols diagnòstics i proves serològiques.
 • Presa de biòpsies cutànies amb punch o excisionals sempre que estigui indicat.

Totes aquestes tècniques es duen a terme en la consulta de dermatologia a fi de tenir els resultats al moment per tal de guiar en el diagnòstic i/o tractament.

CARDIOLOGIA

Oferim una consulta cardiològica completa i ens recolzem en proves complementàries com la radiografia, l’ecocardiografia, l’estudi electrocardiogràfic i la pressió sanguínia, per a arribar a un diagnòstic el més precís possible.

A més, donem una assistència i seguiment per seguir l’evolució dels casos per aconseguir un millor benestar de les nostres mascotes.

DIAGNÒSTIC PER IMATGE

Les proves de diagnòstic per imatge permeten visualitzar estructures internes o superficials del cos, per obtenir més informació sobre la malaltia que pateix el pacient. S’utilitzen diferents tècniques sofisticades, moltes vegades complementàries entre elles, per obtenir imatges de les lesions I planejar cirurgies 

Les tècniques disponibles a la nostra clínica són:

Radiografia digital: permet l’obtenció d’imatges i visualització de les mateixes en diverses estacions de treball.

Ecografia: disposem de dos ecògrafs i d’un servei especialitzat d’ecografia amb sondes de baixa i alta freqüència, un per a ecocardiografia i l’altre per a ecografia no cardíaca (abdomen, tòrax no cardíac, teixits tous superficials, i sistema musculoesquelètic). L’ecografia és una tècnica no invasiva que permet obtenir imatges a temps real del pacient i guiar la presa de mostres de lesions (mitjançant aspiració amb agulla fina o biopsia ecoguiada). 

SERVEI DE MEDECINA DEL COMPORTAMENT

El Servei de Medicina del Comportament analitza, tracta i ajuda a prevenir els problemes de comportament que amb més freqüència presenten els gossos i els gats.

A més de veterinaris especialitzats en medicina del comportament, comptem entre els nostres professionals amb educadors canins experts en les tècniques de modificació de la conducta.

L’objectiu del nostre servei és millorar la qualitat de vida, tant de la família, com de l’animal de companyia. És per aquest motiu que tots els mètodes de modificació de conducta que fem servir es basen en el reforç positiu de la conducta i en el respecte per la naturalesa i les necessitats de l’animal.

Per aconseguir-ho, oferim sessions d’educació per a gossos joves i adults, classes de socialització per cadells i assessorament en tot allò que té a veure amb l’adequació de l’entorn a les necessitats dels gossos i dels gats.

SERVEI DE MEDECINA GENERAL

El Servei de Medicina General VetsGironella/Avià s´encarrega de l´atenció primària i dels protocols diagnòstic i terapèutic de qualsevol problema mèdic, adaptant-se a les necessitats individuals de cada pacient i client.

L’atenció mèdica preventiva és la base per mantenir als nostres pacients sans i amb una bona qualitat de vida.

A Vetsgironella els nostres veterinaris i personal auxiliar avaluen a cada pacient mitjançant una anamnesi detallada i un examen físic complet per detectar qualsevol canvi en el seu benestar des de la seva darrera visita.

La nostre visió multidisciplinar dels casos ens permet exercir una medicina integral i cohesiva, i assegura que cada pacient rebi la millor atenció possible i la més completa.

SERVEI DE MEDECINA INTERNA

A VetsGironella avaluem i tractem malalties infeccioses, immunomediades, digestives, respiratòries, endocrines, urinàries i hematològiques. El nostre enfocament multidisciplinari de Cirurgia, Cardiologia, Oftalmologia, Dermatologia o Neurologia garanteix que cada pacient rebi el nivell màxim d’atenció. 

VetsGironella/Avià ofereix una gamma completa de procediments diagnòstics i terapèutics avançats que inclouen, entre d’altres:

 • Endoscòpia gastrointestinal
 • Traqueobroncoscòpia i rinoscòpia amb rentat endotraqueal
 • Uretrocistoscòpia
 • Extraccions de cossos estranys (vies respiratòries, esòfag, estómac i urogenital)
 • Biòpsia i aspirat de medul·la òssia
 • Aspirat de líquid sinovial

SERVEI DE NEUROLOGIA

El Servei de Neurologia ofereix atenció integral a animals de companyia amb lesions del sistema nerviós. Oferim visites en les que es prioritza el tracte individualitzat per a cada pacient, oferint diferents opcions de diagnòstic i tractament per ajustar-nos a les necessitats de cada família.

Quan és necessari a VetsGironella derivem els casos a hospitals que compten amb eines diagnòstiques d’última generació, que inclouen Tomografia Computada, Ressonància Magnètica d’alt camp i electrofisiologia, així com instal·lacions adequades pel tractament, tant mèdic com quirúrgic, dels pacients amb signes neurològics.

SERVEI DE DERIVACIÓ

A VetsGironella/Avià comptem amb els suport extern d’especialistes a nivell internacional en diferents aspectes de la medecina i cirurgia veterinària.  Quan el cas o el propietari o requereix, derivem els casos al millor centre possible segons les necessitats i possibilitats de cada cas.

SERVEI D'OFTALMOLOGIA

A VetsGironella/Avià oferim serveis de diagnòstic i tractament de les afeccions oculars en els animals de companyia.

A Vetsgironella duem a terme diferents actes quirúrgics com ara:

Biòpsies diagnòstiques.

Cirurgia conjuntival: neoplàsies, defectes embrionaris, cilis ectòpics i alteracions de la membrana nictitant.

Cirurgia del sistema lacrimal: desbloqueig dels punts lacrimals, laceracions traumàtiques 

Cirurgia palpebral: reconstruccions, neoplàsies, laceracions traumàtiques 

Cirurgia d’enucleació o evisceració

SERVEI D'ONCOLOGIA

El diagnòstic precoç i precís és fonamental en el tractament del càncer. Som conscients que el diagnòstic de càncer crea una gran preocupació als propietaris. Ens esforcem a donar-los suport des del moment del diagnòstic, oferint tota la informació sobre el pronòstic i les opcions de tractament al llarg de la malaltia per assegurar el millor benestar pels nostres pacients

Alguns dels tumors que diagnostiquem i tractem freqüentment són els limfomes i leucèmies, mastocitomes, sarcomes de teixits tous, tumors mamaris, hemangiosarcomes, sarcomes histiocítics, osteosarcomes (càncer d'os).

Per tractar els nostres pacients oferim cirurgia i quimioteràpia.

SERVEI DE LABORATORI

El laboratori de Vetsgironella/Avià es basa en diferents tècniques, materials i mètodes per confirmar o eliminar les sospites de qualsevol tipus de malaltia. Per a això disposem d’analitzadors de sang (hemogrames i bioquímica), màquina d’electròlits, diferents tècniques de determinació d’hormones, així com anàlisis que requereixen cultius bacteriològics, fúngics, microscòpia, anàlisi d’orina, i per refractòmetre. 

D’altra banda utilitzem laboratoris de referència per determinar mostres i malalties rares que necessiten d’especialistes.

SERVEI DE TRACTAMENT DE FERIDES

El maneig de ferides és una branca de l'especialitat de cirurgia i medecina que té com a objectiu diagnosticar i proveir de cures especialitzades qualsevol tipus de lesió cutània, traumatismes (mossegades, atropellaments, cremades), ferides cròniques,  úlceres per pressió, infeccions, fístules, complicacions postquirúrgiques, tumors amb afectació cutània. L’objectiu dels tractaments comprèn la cicatrització completa de les ferides, afavorir la qualitat de vida del pacient, reduir els temps de cura, evitar amputacions innecessàries, reconstrucció cutània de defectes d'origen oncològic o traumàtic etc...  A vetsgironella/Avià apliquem les millors tècniques amb seguiment ràpid i àgil per tal que cada pacient rebi el millor tractament possible d’acord amb el seu benestar i les necessitats del client.

SERVEI DE TRAUMATOLOGIA I ORTOPÈDIA

A VetsGironella/Avià tractem una gran varietat de patologies musculoesquelètiques del gos i el gat.

Oferim diagnòstic amb radiografia digital per al diagnòstic de coixeres, incloent tècniques d’anestèsia perineurals i exàmens complerts de coixeres.

Oferim consell i opcions quirúrgiques de derivació per al tractament i prevenció de displàsia de maluc, problemes articulars en general, genolls, i columna. 

SERVEI D'ODONTOLOGIA I CIRUGIA MAXIL·LOFACIAL

El nostre servei d'Odontologia es centra en el diagnòstic i tractament dental així com de la resta de la cavitat oral i regió facial.  És molt freqüent que els gossos segons edat, raça i dieta desenvolupin malalties dentals degut a l’acumulació de placa i tàrtar  per això recomanem revisions periòdiques de les dents dels vostres amics i quan calgui fer-ne neteja i establir un pla de prevenció per tal de minimitzar l’aparició i reaparició dels problemes dentals.

Els tractaments oral inclouen totes les especialitats:

 • Periodòncia: diagnòstic i tractament, tant quirúrgic com mèdic, de les malalties de l'aparell de suport de les dents.
 • Endodòncia: diagnòstic i tractament quirúrgic de la polpa dentària.
 • Cirurgia oral: Tractament quirúrgic de lesions dentals i orals no incloses a les anteriors especialitats, com per exemple extraccions de dents. El diagnòstic oral es basa en l'examen exhaustiu de la cavitat oral en la seva totalitat així com l'estudi radiogràfic de les dents i els ossos on es troben ancorades.